Traumabegeleiding door EMDR

Een gebeurtenis uit je verleden heeft een invloed op je huidige leven. Bij Ligase kan traumaverwerking gebeuren via Eye Movement Desensitization & Reprocessing. Dit is een wetenschappelijk onderbouwde behandeling die het probleem bij de wortel aanpakt. Tijdens een EMDR-sessie activeert de therapeut via afwisselende stimulatie je brein om pijnlijke en storende gebeurtenissen juist te verwerken. De therapeut werkt hier niet enkel met je eigen gedachten maar ook met je onderliggend gevoel en lichaamsgewaarwordingen. Door je belevingen adequaat te verwerken, verdwijnt niet de herinnering zelf, maar wel de emotionele lading rond je herinnering. Je leven wordt een stuk lichter en gemakkelijker.

Getuigenissen

"Dankzij de snelle oogbewegingen kan ik precies makkelijker praten over de moeilijke periodes in mijn jeugd."

"In het begin voelde het een beetje raar om me te concentreren terwijl het toestel in mijn handen tikte. Door de gerichte vragen van de therapeute kwamen er heel onverwachte dingen naar boven."

Wil je graag een afspraak maken of een verkennend gesprek?
Neem dan gerust contact op.

Scroll naar boven