Opleiding, vorming en supervisie

Opleiding met paarden

Ben je als organisatie op zoek naar een ervaringsgerichte opleiding rond leidinggeven of coachen, dan werken we graag een opleidingsaanbod met paarden uit op maat van je noden. Aan de hand van oefeningen met de paarden confronteren de paarden de deelnemers met zichzelf als leidinggevende of coach. Deze spiegel vergroot hun (zelf)inzichten die we dan samen omzetten in concrete actiepunten op de werkvloer. Deelnemers hoeven geen ervaring te hebben met paarden. Er wordt enkel op de grond met de paarden gewerkt.

Vorming voor scholen

Leerkrachten en directies worden geconfronteerd met moeilijke situaties en problemen op school. Het gaat dan om concrete vragen zoals:

Ligase werkt een vorming uit op basis van jouw noden. We gebruiken hiervoor verschillende methodieken en kunnen oplossingen uitwerken zowel naar leerkrachten en directie als naar de leerlingen zelf.

Supervisie voor hulpverleners

Vertrekkende vanuit jouw leervragen bespreken we samen thema’s en casussen. Als supervisor luisteren we naar je vraag, analyseren we samen de situatie en staan we stil bij wat dit doet met jou als persoon. We geven advies of zetten jou zelf aan tot het zoeken naar concrete oplossingen. Jij kan zo verder groeien in jouw werk als hulpverlener.

Wil je graag een afspraak maken of een verkennend gesprek?
Neem dan gerust contact op.

Scroll naar boven