Centrum voor therapie en coaching

  • opleiding2.jpg

Sociale vaardigheidstraining

Ben jij wel eens verlegen? Word je wel eens gepest of pest je zelf? Vind je het moeilijk om een volwassene aan te spreken? Durf je geen neen te zeggen? Dan kan deze training je misschien wel helpen. In groepjes van 6 tot 8 kinderen oefenen we samen rond volgende onderwerpen: zelfvertrouwen, communicatie, gevoelens en gedachten, kritiek en complimenten geven en krijgen, pesten en vrienden maken.

De Sociale vaardigheidstraining is ontwikkeld voor kinderen tussen 8 en 12 jaar. 

Vorming voor scholen

Leerkrachten en directies worden geconfronteerd met moeilijke situaties en problemen op school. 

Ligase kan hiervoor een aanbod op maat uitwerken. Dit aanbod kan zowel gericht zijn op leerkrachten (vb. Hoe ga ik om met faalangst in de klas? Hoe ga ik om met kinderen die het moeilijk hebben? Hoe pak ik een pestprobleem aan? ) als toegespitst worden op de kinderen (pestproblematiek binnen een klas, rouwverwerking in een klas, ...). 

We werken aan de hand van verschillende methodieken. 

Indien je meer informatie wil over dit aanbod, kan je steeds contact opnemen met Nele of Katrien (0497/24 15 62). 

Supervisie

Wie als hulpverlener werkt kan bij ons terecht voor supervisie. Supervisie is een leerproces waarbij wordt ingegaan op jouw persoonlijke leervragen aan de hand van concrete werkervaringen. Supervisie is gericht op het reflecteren over de eigen manier van werken om op die manier te groeien als hulpverlener.

‘ Ik hoor heel vaak: ik kan het niet.’

De druk in onze maatschappij ligt zeer hoog. Er wordt vooral gekeke naar wat je niet goed kan en waar je nog moet bijbenen. Ook ouders verwachten steeds meer van hun kinderen. Ze moeten het goed doen op school. Ze moeten sportief en creatief zijn, ze moeten naar d jeugdbeweging gaan en liefst ook nog een instrument leren bespele Ik geef ondertussen al 20 jaar les in het derde leerjaar en het valt me op hoeveel kinderen in mijn klas kampen met allerlei angsten en voornamelijk faalangst. Ik hoor heel vaak ‘ik kan het niet’ en zie kinderen letterlijk verstijven wanneer hun toets voor hen ligt. Hoe kan ik deze kinderen helpen? Juf Mieke (43 jaar)

‘Ik zoek een vriendinnetje maar weet niet hoe.’

Ariel is mijn lievelingsprinses. Die kleine zeemeermin? Komaan, ben je misschien een kleuter of zo? Wie speelt er mee trefbal? En zo gaat het altijd! Ik ben Lauren, ik zit in het eerste leerjaar op de grote school, en ik zoek een vriendinnetje. En ik speel OOK graag trefbal maar ik weet niet goed hoe ik dat moet laten weten aan de rest van de klas. Misschien moet ik gewoon over trefbal beginnen in plaats van over de kleine Zeemeermin? Zou dat misschien beter zijn? Lauren (7 jaar)

‘Wat als ze mij ook gaan pesten?’

Ik zit in het derde leerjaar en een jongen uit mijn klas wordt gepest. Heel erg zelfs en dat is al heel lang bezig. Mijn mama en papa zeggen dat ik hem moet helpen maar wat als ze mij dan ook gaan pesten? Ik vind het heel erg voor Arno en ik probeer ook wel heel lief te zijn voor hem als ik met hem moet samenwerken. Ik wil hem echt wel helpen, maar ik ben ook wel een beetje bang. Pieter (9 jaar)

‘Ach, pestkoppen zijn kids die zelf niet goed in hun vel zitten, wel daar ben ik hoegenaamd niets mee!’

Het lijkt wel alsof ze het ruiken. Ik zie er niet raar uit, doe net zoals iedereen in mijn klas, en toch halen ze me er elk jaar opnieuw uit. Of ik graag naar school ga, of ik gemakkelijk vrienden maak? Wat denk je nu zelf!? Mijn mama is al met mijn klasleraar gaan praten. Hij zou er eens op letten maar het is inderdaad wel een drukke klasgroep, mevrouw, daar moet iedereen mee leren omgaan. Wel, daar ben ik hoegenaamd niets mee. Ik zou voor mezelf willen opkomen maar wat zouden ze dan wel niet zeggen? Ruben (11 jaar)

Back to Top