Centrum voor therapie en coaching

  • koppels2.jpg
  • tree2.jpg

Koppels

We vertrekken vanuit elk zijn verhaal. We stellen ons meerzijdig partijdig op. We gaan niet op zoek naar waarheden of trekken geen partij. We gaan samen op zoek naar de vastgelopen patronen in de relatie en hoe we deze kunnen doorbreken. We kijken ook wat er wél goed loopt in de relatie en proberen dit te versterken. De keuze om de relatie al dan niet verder te zetten, blijft jullie verantwoordelijkheid.

Indien jullie kiezen voor een stopzetting van de relatie, dan kunnen we helpen in het proces van afscheid nemen en verwerking.

‘Ik ben verliefd op een ander.’

Ik ben gelukkig getrouwd. Op mijn man valt niets aan te merken. Hij is lief, we hebben het goed samen met onze twee zonen. Toch ben ik vorig jaar plots verliefd geworden op een collega. Onze geheime relatie duurt nu al maanden. Ik vind het alsmaar moeilijker om te zwijgen, te liegen, voortdurend op te letten dat de leugens niet uitkomen en dat alle verzonnen verhalen blijven kloppen. Ik ben het moe. Ik wil duidelijkheid. Ik wil kiezen en een beslissing nemen. An (36 jaar)

‘We maken voortdurend ruzie.’

De communicatie tussen Joke en mij zit helemaal scheef. Verwijten, elkaar onderbreken, met de ogen draaien, denigrerende opmerkingen, regelrechte aanvallen. Elk gesprek is een woordenstrijd en eindigt in pijn. Het is jaren geleden begonnen. We zijn nu uitgeput, letterlijk moegestreden. En al dat geruzie heeft niets, helemaal niets opgeleverd. Integendeel, we voelen ons beiden fundamenteel onbegrepen, niet gerespecteerd en zijn het vertrouwen in elkaar kwijt. We vragen ons nu af: Wat is er nodig om het vertrouwen te herstellen? Hoe kunnen we écht praten met elkaar, dit met respecten ,medeleven en zonder elkaar voortdurend te verwijten? Dieter (44 jaar)

Back to Top